PHARMANEXT Hakkında

phr_at_kapak2024_detay_tr_yeni

PharmaNEXT sunumları ve sergilemeleri; İlaç endüstrisinde araştırma, geliştirme, ürün, proses ve kalite kontrol safhalarının tümü için ileri teknolojileri ve uzmanlık konularını kapsamakta. 
Endüstrinin araştırma-geliştirme süreçlerinde ve ürün proseslerinde ileri teknolojiler kullanılıyor. Bu teknolojiler, ilaç hammadde ve üretim ekipmanı ile birlikte PharmaNEXT sunumlarında ilgili ihtisas grupları ile buluşacaklar.

Farmasötik sistemlerin ve üretim endüstrisinin farklı alanlara yönelen bilgi birikimi, teknikleri ve ürün teknolojisi tümüyle PharmaNEXT'in kapsamına giriyor. Bilimsel araştırmalardan laboratuvar ortamlarına, ölçümleme, görüntüleme ve analiz teknolojilerinden endüstriyel proseslere kadar tüm ihtisas alanlarında ürün ve hizmet sunan kuruluşlar PharmaNEXT salonlarında bu spesifik alanın uzmanları ve kullanıcıları ile buluşacaklar.

Expo PharmaNEXT sadece bir fuar ve sergi olarak düzenlenmiyor. Yaşam Bilimleri alanında geniş bir hinterlanda yayılan uzman ve profesyonellerin “bilgi ağı” ve meslek platformu olarak fuara odaklanıyor. Sergilenecek ürün ve hizmetlerin, standlarda sunulacak teknolojilerin yanısıra, fuar süresince yürütülecek konferans, toplantı ve teknik sunum ortamları, İlaç ve sağlık endüstrisi uzmanlarını bu bilgi ağı çerçevesinde buluşturuyor. Expo PharmaNEXT'in mesleki network ortamı, fuar öncesi ve sonrası periyodlar için de Yaşam Bilimleri sektörüne yayınlar, toplantılar ve iletişim kanalları ile hizmet üretmeye devam ediyor.
  
PharmaNEXT'e katılım için yapmanız gerekenler (koşullar, başvuru, kayıt, zamanlamalar...) >>>

  

 

Özet Bilgiler

24 Temmuz Çarşamba

Ürün Grupları

24 Temmuz Çarşamba

Hedef Kitle

24 Temmuz Çarşamba

 
3WTURK CMS v8.3.3