BIOEXPO İlaç Sempozyumu

Ulusal ve Uluslararası Konvansiyonel ve Biyoteknolojik İlaç Üretim Stratejileri ve Tedarik Zinciri Sempozyumu

26-27 Ekim 2023
İstanbul Lütfi Kırdar

>> Sempozyum Kayıt Formu <<
(katılımlar ücretlidir)
ORGANİZASYON BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ
akdeniz Marmara Üniversitesi_logo_150

KURUMSAL KATKI

titck_logo150 tubitak_logo150 tuseb_yeni150
SGK_logo150

BIOEXPO PLATİN+ SPONSORLARI

Sanofi_logo150 Ilko_logo150 DGMDSV_logo150

BIOEXPO ALTIN SPONSORLARI

Amgen_logo150 Abbvie_logo150

BIOEXPO GÜMÜŞ SPONSORLARI
Cinnagen_logo250 SelcukEcza_logo150

BIOEXPO SEMPOZYUM SPONSORLARI
Bayer_logo150 Eczacibasi_logo250 SantaFarma_logo150 Berko_logo150 Capsugel_logo150

PROGRAM

26 Ekim 2023, Perşembe /Hisar Salonu Programı

10:20 – 10:40  Açılış Konuşmaları
                       * Prof. Dr. Ali Demir SEZER, Marmara Üniversitesi Ecz. Fak.
                       * Uzm. Ecz. Ayşegül GÜNBEY ÖZTEK, SGK-Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
                       * Prof. Dr. Erhan AKDOĞAN, TÜSEB Başkanı

                       * Prof. Dr. Hasan MANDAL, TÜBİTAK Başkanı

10:40 – 11:10  SANOFİ Uydu Oturumu          
                         Biyoteknolojik Ürünlerin Sürdürülebilirliği ile Hastaların Erişimindeki Fırsatlar ve Gelişim Alanları
                         Moderatör: Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKAN, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Ekonomisi Anabilim Dalı
                         - Prof. Dr. Yusuf ÇELİK, Marmara Üniversitesi, Sağlık Ekonomisi Anabilim Dalı
                         -
 Hüseyin Çelik, DETESADER Başkan Yardımcısı
                         Biyoteknolojik İlaçlarda Arge Ekosistemi ve Destekler  


11:10 – 12:10  
Tematik Oturum – TÜBİTAK
                         Moderatör: Işık AŞAR, TÜBİTAK TEYDEB - BİYOTEG Grup Koordinatörü V.
                         -Dr. H. Mahur TURAN, TÜBİTAK ARDEB - SBAG Grup Koordinatörü V.
                         -Dilek Şahin, TÜBİTAK TEYDEB - Bilimsel Programlar Başuzmanı

12:10 – 12:40   Tematik Oturum - TÜSEB
                          Sağlık Endüstrilerine Yönelik TÜSEB Teşvik ve Hibeleri

                          -Uzm. MB. Batuhan YEŞİLYURT, TÜSEB Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanı, Sağlık Endüstrileri Yerlileşme ve Proje Geliştirme Daire Başkanı V. 

12:40 – 13:40  Ara/Network

13:40 – 14:40 
Tematik Oturum – AIFD
                         Türkiye'de Hastaların Yenilikçi İlaçlara Erişimi ve Sürdürülebilirlik

                         Moderatör: Prof .Dr. Haluk ÖZSARI - İst. Üniv. Cerrahpaşa - Sağlık Bilimleri Fak.
                         - Dr. Ümit DERELİ, AIFD Genel Sekreteri
                         Yenilikçi İlaçlara Erişim (WAIT Anketi 2022 sonuçlarının değerlendirilmesi)
                         - Prof. Dr. Hakan ERGÜN,
 
Ankara Üni. Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
                         Yenilikçilik İlaçların Geri Ödeme Süreçleri
                         - Prof. Dr. Alpay AZAP, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (Klinik) Yönetim Kurulu Üyesi
                         
                         - Av. Güneş UYAR, Nadir Hastalıklar Ağı Avukatı

14:40 – 15:10 
İlko İlaç Uydu Oturumu
                         Dünya'da ve Türkiye'de Biyoteknolojik İlaçların Yeri ve Klinik Çalışmalardaki Yeni Trendler

                         - Dr. Ecz. Onur PINARBAŞLI, İLKO İlaç Ar-Ge Direktörü
                         - Ecz. Burcu BULUT, İLKO İlaç Klinik Araştırmalar Bölüm Yöneticisi


15:10 – 15:40  Sanofi  Uydu Oturumu
                         Sağlıkta İnovasyon ve Girişimcilik

                         Moderatör: Güray KARACAR, Sanofi Türkiye-İran ve Levant Pazara Erişim ve Kurumsal İlişkiler Direktörü
                         - Prof. Dr. Adil MARDİNOĞLU, King's College London ve KTH Royal Institute of Technology
                         - Ahmet Kerim NALBANT, Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi Müdürü
                         - Dr. Şuayip BİRİNCİ, TC Sağlık Bakanı Yardımcısı*
( * Düzenli olarak katılım durumu teyit edilmektedir, bakanlığın yoğunluk durumuna bağlı olarak katılım durumu değişebilir.)


15:40 – 16:00 
Ara/Network

16:00 – 16:30 
Amgen Uydu Oturumu
                         Biyoteknolojide Güncel Yaklaşımlar

                         -Bilgen DÖLEK UÇAROL, AMGEN

16:30 – 17:30 
Tematik Oturum
                         Hücreden Bitmiş Ürüne Biyoteknolojik İlaçlar: Kalite, Etkinlik ve Güvenlik

                         Moderatör: Prof. Dr. Ali Demir SEZER
                         -Deniz KARACA UYGUR, İLKO İlaç İş Geliştirme Müdürü
                                 GX-G3 Biyoüstün Ürünü ile Biyoteknolojiye Bakış
                         -Mohammad RAZZAGHI, Nobel İlaç Üretim Müdürü
                                 Türkiye'de Biyoteknolojik İlaçlar: ArGe'den Üretime
                         -Dr. Mahir KURT: Roche İlaç Türkiye Medikal Bölüm Lideri
                         Biyoteknolojik İlaçlar ve Yeni Teknolojiler 
                         -Prof. Dr. Yağız ÜRESİN, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
                         Biyoteknolojik İlaçlarda Klinik Araştırmalar

26 Ekim 2023, Perşembe - Akdeniz  Salonu Programı

13:00 – 14:00  Tematik Oturum 
                         İlaç Sektöründe Fikri Mülkiyete İlişkin Davalar ve Reklam Hukukuna Genel Bakış

                         Moderatör: Avukat&Marka Vekili İrem TOPRAKKAYA, LL.M., Pekdinçer Hukuk Bürosu of Counsel
                        İlaç Markalarında Marka Hakkına Tecavüz Kapsamında Karıştırılma İhtimalinin Değerlendirilmesi
                        -Dr. Öğr. Üyesi Abdüssamet YILMAZ, Marmara Üniversitesi Adalet MYO - Ticaret Hukuku
                        Reklam Kurulu Gözünden İlaç Sektöründe Reklam Uygulamalarına Genel Bakış
                        -Aydın MUTLU, Kimya Yük. Müh., Avrupa Patent Vekili
                        İlaç Patent Davaları ve Dava Stratejileri 

14:00 – 14:20 Ara/Network

14:20 – 15:20 Tematik Oturum - Capsugel / LONZA
                        Besin Destekleri ve Dermokozmetik Üretiminde Gelecek
                        -Beril KOPARAL ERGÜN, MSc, MBA, Veni Vita Health
                        -İrfan KAY, NBT İlaç

15:20 – 15:40 Ara/Network

15:40 – 16:10 İLKO İlaç Uydu Oturumu
                        Biyobenzer Molekül Geliştirme Proseslerinde Karşılaşılan Sorunlar
                        -Dilan BIÇAK, İLKO Argem Biyoteknoloji Ar-Ge Yöneticisi 

16:10 – 17:10 Tematik Oturum
                        Farmasötik Biyoteknolojide Yenilikçi Yaklaşımlar
                        Moderatör: Prof. Dr. Gülten KANTARCI - Farmasötik Biyoteknoloji Derneği
                       -Dr. Öğr. Üyesi Ceyda EKENTOK ATICI- Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
                       Gen Tedavisinde Taşıyıcı Sistem Olarak Hibrid Vektörler
                       -Doç. Dr. Bilge DEBELEÇ BÜTÜNER -  EGE Üniversitesi Eczacılık Fakültesi          
                       Hücre ve Gen Tedavisi Ürünlerinde Genel Yaklaşım,
                       -Doç. Dr. Hasan AKBABA  -  EGE Üniversitesi Eczacılık Fakültesi          
                       Yeni Nesil Biyoteknolojik Aşılar,

                       -Doç. Dr. Emine ŞALVA- İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi          
                        Antikor-İlaç Konjugatları

27 Ekim 2023, Cuma /Hisar Salonu Programı

10:30 – 11:30   Tematik Oturum 
                          Sağlık Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Uluslararası Trendler
                          Moderatör: Serdar ÖKTEM
                         -
Uzm. Ecz. Ayşegül GÜNBEY ÖZTEK, GSS Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
                         -Olgun ŞENER, TC Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Yönetimi Uzmanı
                         -Prof. Dr. Zafer Çalışkan, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Aşı Enstitüsü


11:30 – 12:30   Tematik Oturum - İEİS
                          Biyoteknolojik ve Biyobenzer İlaçlarda Yaklaşımlar

                          Moderatör: Doç.Dr. Devrim Demir Dora – Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
                          
-Vedat EĞİLMEZ, İEİS Akademik İlişkiler ve Bilimsel Danışman
                    
     Biyoteknoloji ve Biyobenzer İlaçların Yükselişi

                               -Ali Özüer, AbdiBio Grup Başkanı
                               Sağlık Teknolojilerinin Geleceği ve Biyoteknoloji

                          -Ceren CEVHER, Panacea Yönetici Ortak
                          Sağlık Profesyonelleri Nezdinde Biyobenzer İlaç Algısı Araştırması
               
12:30 – 13:30   Ara/Network

13:30 – 14:30   
Tematik Oturum – SGK
                          
Genel Sağlık Sigortası

                          ModeratörUzm. Ecz. Ayşegül GÜNBEY ÖZTEK, GSS Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
                          Genel Sağlık Sigortası ve Sağlık Finansmanının Sürdürülebilirliği
                          -Uzm. Ecz. Hatice Demet ÇELİK, GSS Genel Müdürlüğü İlaç Daire Başkanlığı
                          Geri Ödeme Açısından Biyoteknolojik/Biyobenzer İlaçların Değerlendirilmesi
                          -Ecz. Özge Sezer KILIÇOĞLU, GSS Genel Müdürlüğü Yurt Dışı Sağlık Hizm. Daire Başkanlığı, Şube Sorumlusu
                          Yurt Dışı İlaç Geri Ödeme Süreci ve Biyoteknolojik İlaçlar

 14:30 – 15:30   Tematik Oturum - TİSD

                           Sentezden Bitmiş Ürüne Konvansiyonel İlaç Üretimi ve Güncel Teknolojiler
                           Moderatör: Op. Dr. Sami TÜRKOĞLU, TİSD Genel Sekreteri
                           -Doğan TAŞKENT, Atabay İlaç Yönetim Kurulu Üyesi
                           Ülkemizin İlaç Ar-Ge Alanında Mevcut Durumu ve Değişimi Nasıl Sağlarız
                           -Yusuf ÖZLÜ, Ulkar Kimya 
                           Hammadde Üretim ve Teknolojileri
                           -Uğur ÇAĞLAYAN, Santa Farma Fabrika Direktörü
                           Konvansiyonel İlaç Üretimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi

15:30 – 15:50   Ara/Network

15:50 – 16:50   
Tematik Oturum

                          İlaç Lojistiği ve Soğuk Zincir
                          Moderatör: Onur Ersel ÇAĞLAR, Kıdemli Müdür, Gümrük
                          -Ahmet Akın KOÇ, Kıdemli Müdür, CIS Ülkeleri
                          İlaç Lojistiği
                          -Zeki ODABAŞI, Hava Kargo Müdürü, Global Kilit Müşteriler
                          Hava Kargoda Soğuk Zincir
               

27 Ekim 2023, Cuma / Akdeniz Salonu Programı

11:00 – 12:00   
Tematik Oturum - PREKLİNİK
                          Konvansiyonel ve Biyoteknolojik İlaçlarda Preklinik Çalışmalar
                          Moderatör: Y. Ece ÖZTÜRK, Preklinik Araştırma Derneği Bşk.
                          -Vet. Hekim Begüm BUĞDAYCI, Kobay AŞ Genel Müdür
                          İlaç Üretimindeki Safsızlıkların In Vitro ve In Vivo Güvenlik Değerlendirmesi 
                          -Zomorrod Nouri, CinnaGen İlaç AŞ, İlaç Kalite Sistemleri Müdürü
                         The Principles of Quality Control in Biologic Products                           
                         -Sevgi AKKUZU, MSc, NBC Uygunluk Değerlendirme Eğitim Ltd. Şti.

                          İlaç tedarik Zincirinde REACH Regülasyonun Yeri ve Uygulama Alanları

12:00 – 12:40   Ara/Network

12:40 – 13:40   Tematik Oturum - KAD
                          Ulusal ve Uluslararası İlaç Üretiminde Öncelikli Tedavi Alanları ve Klinik Çalışmalar
                          Moderatör: Prof. Dr. Aydın ERENMEMİŞOĞLU, Klinik Araştırmacılar Derneği
                         -Prof. Dr. Kaan KAVAKLI, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

                         Gen Terapisi, Kök Hücre Tedavilerinde İleri Tedavi Ürünleri İle Ülkemizde Yürütülen Çalışmalar 
                         -Dr. Devrim DEMİR DORA - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
                         İleri Tedavi Ürünlerinde Kalite ve Arastırma Eczacısının  Klinik Çalışmalarda Dikkat Edeceği Hususlar

14:00 - 17:00   SEMİNER

                         İlaç Geliştirmede Yapay Zekanın Rolü

  

  

>> Sempozyum Kayıt Formu <<
(katılımlar ücretlidir)

Etkinliklerin tarih, saat, isim ve konu başlıklarında değişiklik yapma yetkisi Sempozyum Sekreteryasındadır.

 
3WTURK CMS v8.3.3