CLEANROOM Hakkında

cln_at_kapak_2023_detay_tr
   
‘Cleanroom’ sektörü ile tanımlanan alan; tesislerin tıbbi veya endüstriyel faaliyetlerinin yürütüldüğü; tam steril ortam gerektiren her türlü üretim, kontrol, ameliyathane, laboratuar ve ar-ge mekanlarının tüm donanımını kapsayan; yatırım-üretim-yönetim sürecindeki teknoloji, ürün ve hizmet gereksinimlerini; işletme sürdürülebilirliği için gerekli olan bakım, proses ve kalite kontrol, sertifikasyon, risk yönetimi alanlarını ele alan “Spesifik bir sektör”!
Bu özel mekanların projelendirilmesinden ve tasarımından yapımına; donanımının spesifik niteliklerinden işletme modellerine kadar bir dizi uluslararası standart da, ‘Temizoda’ ve steril ortamlar uzmanlığı ile teknolojisini ‘Cleanroom’ tanımı ile sektörleştiriyor.

İstanbul, Cleanroom Fuarı’nın tesisler, yatırımlar ve tedarikler için sektörel buluşma noktası olarak belirlendi. Kentin Anadolu ve Avrupa bölümlerindeki endüstriyel tesisler ile kentte yoğunlaşan sağlık ve tıbbi hizmet tesisleri hedeflenen hinterlandın merkezinde yer alıyor. Tüm tesis yönetimleri, Cleanroom üniteleri uzman ve profesyonelleri fuarın hedef gruplarını oluşturuyorlar. İstanbul’un yanısıra, Cleanroom ortamı barındıran tesislerin yoğun bulunduğu tüm il ve bölgeler de fuarın özel olarak odaklandığı ve tanıtımlarını yoğunlaştırdığı merkezler arasında bulunuyor.

Cleanroom Exhibition sadece bir fuar ve sergi olarak düzenlenmiyor. Yaşam Bilimleri, tesis yönetimi, tesis sürdürülebilirliği ve endüstriyel bakım alanlarında geniş bir hinterlanda yayılan uzman ve profesyonellerin “bilgi ağı” ve meslek platformu olarak fuara odaklanıyor. Sergilenecek ürün ve hizmetlerin, standlarda sunulacak teknolojilerin yanısıra, fuar süresince yürütülecek konferans, toplantı ve teknik sunum ortamları, Cleanroom uzmanlarını ve tesis yöneticilerini bu bilgi ağı çerçevesinde buluşturuyor. Cleanroom Exhibition’ın mesleki network ortamı, fuar öncesi ve sonrası periyodlar için de Cleanroom sektörüne yayınlar, toplantılar ve iletişim kanalları ile hizmet üretmeye devam ediyor.
   
Cleanroom'a katılım için yapmanız gerekenler (koşullar, başvuru, kayıt, zamanlamalar...) >>>

Özet Bilgiler

23 Temmuz Salı

Ürün Grupları

23 Temmuz Salı

Hedef Kitle

23 Temmuz Salı

 
3WTURK CMS v8.3.3