Aşı Sempozyumu

AŞI SEMPOZYUMU
Genel ve Pandemi Dönemi Aşı Gelişim Süreçleri
7-8 Ekim 2021
Çevrimiçi 


KATKI VERENLER

titck_logo150 tuseb_logo150 tubitak_logo150
BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ

MarmaraUniversitesi_logo150
UYDU SPONSORLARI
sanofi_logo150  PFİZER_LOGO150 Nobel_logo_150
SPONSORLAR
kocakfarmalogo150 Amgen_logo_150 selcukecza_logo150
Lighthouse150 polipanel_logo150  
ORGANİZASYON
bioexpo_logo_150 MarmaraUnivEczacilik_logo_1507 Ekim  2021, Perşembe


10:00 – 10:20 / Açılış Konuşmaları
                 Prof. Dr. Ali Demir SEZER / Marmara Üni.  Eczacılık Fak. Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Bşk.
                   
                 Prof. Dr. Hatice Kübra ELÇİOĞLU / Marmara Üni.  Eczacılık Fak. Dekanı
                   
                 Prof. Dr. Erhan AKDOĞAN / TÜSEB Başkanı
                 Doç. Dr. Tolga KARAKAN / TİTCK Başkanı

10:20 – 11:40   Genel ve Pandemi Sürecinde Türkiye'de Uygulanan Aşılama Prosedür ve Uygulamaları
                         Moderatör: Doç. Dr. Tolga Karakan / TİTCK Başkanı

                         * Uzm. Mol. Bio.  Gökhan ÖZKAN / Aşılarda Klinik Araştırmalara Geçiş ve Klinik Araştırmalar
                         * Dr. Ecz. Aydan ERATALAY / Aşılarda Kalite Gereklilikleri
                         * Uzman Ecz. F. Handan ÖZTUNCA /  Aşılarda Ruhsatlandırma Aşamaları
                         * Uzm. Mol. Bio.  Gökhan ÖZKAN /   Pandemi Döneminde Klinik Araştırmalar  ve Aşı Kılavuzu

11:40 – 12:10   PFIZER UYDU OTURUMU

12:10 – 12:30   Ara / Network

12:30 – 13:40   COVID-19'a Karşı Türkiye'de TÜSEB Desteği ile Geliştirilen Aşı Çalışmaları
                         
Moderatör: Prof. Dr. Erhan Akdoğan / TÜSEB Başkanı
                         * Dr. Ahmet Çağlar ÖZKETEN / Nanografi Nanoteknolojileri
                         * Prof. Dr. Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU / Atatürk Üniversitesi    
                         * Prof. Dr. Tarlan MAMMEDOV / Akdeniz Üniversitesi
                         * Doç. Dr. Serap DERMAN / Yıldız Teknik Üniversitesi
                         * Prof. Dr. Kadir TURAN / Marmara Üniversitesi
                         * Doç. Dr. Semra AYDIN / Hacettepe  Üniversitesi

13:40 – 14:20   TÜRKOVAC Paneli
                
        Moderatör: Rabia ÇAKIR KOÇ
                         * Prof. Dr. Serhat ÜNAL / Hacettepe Üniversitesi
                         * Prof. Dr. Aykut ÖZDARENDELİ /  Erciyes Üniversitesi

14:20 – 14:40   Ara / Network

14:40 – 15:10   SANOFİ UYDU OTURUM
                         Sanofi Pasteur'ün Gelecek Biyoteknoloji ve İnovasyon Girişimleri
                         Moderatör: Prof.Dr.Serhat Ünal - Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Müdürü
                         * Dr. Jon Heinrichs / İnovasyon ve Portföy Stratejisi Başkanı

15:10 – 16:20   Covid-19'a Karşı Türkiye'de TÜBİTAK Desteği ile Geliştirilen Aşı Çalışmaları    
                         Moderatör: Prof. Dr. Hasan MANDAL / TÜBİTAK Başkanı

                         * Prof. Dr. İhsan GÜRSEL / Bilkent Üniversitesi
                         * Prof. Dr. Osman ERGANİŞ / Selçuk Üniversitesi
                         * Prof. Dr. Hakan AKBULUT / Ankara Üniversitesi
                         * Prof. Dr. Nesrin ÖZÖREN / Boğaziçi Üniversitesi.
                         * Doç. Dr. Mert DÖŞKAYA / Ege Üniversitesi
                         * Doç. Dr. Nadir KOÇAK  / Selçuk Üniversitesi
                         * Prof. Dr. Mehmet İNAN / İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi

16:20 – 16:40   Ara / Network16:40 – 18:00   Türkiye ve Dünyada Aşı Gelişim Süreçleri ve Regülasyonları

                         Moderatör: Prof. Dr. Ali Demir SEZER / Marmara Üni.  Eczacılık Fak. Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Bşk
                         * Doç. Dr. Tolga KARAKAN / TİTCK Başkanı
                         * Dr. Savaş MALKOÇ / İEİS Genel Sekreteri
                         * Ümit DERELİ / AİFD Genel Sekreteri
                         * Op. Dr. Sami TÜRKOĞLU – TİSD Genel Sekreteri

8 Ekim  2021, Cuma

10:00 – 11:30   Klinik Araştırmalar Derneği Paneli
                         Moderatör: Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu, Klinik Araştırmalar Derneği Yön. Kur. Üy.
                         * Dr. Öğr. Üyesi Devrim Demir DORA / Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
                           - Aşıda Kalite Gereklilikleri
                         * Doç. Dr. Emrah BOZKURT / Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
                           - Aşıda Preklinik Çalışmalar
                         * Prof. Dr. Murat AKOVA / Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
                           - Aşıda Klinik Çalışmalar
                         * Emel TETİK / Sanofi Türkiye
                           - Aşılarda mRNA Teknolojisinin Kullanımı ve Klinik Araştırmalar
                         * Uzm. Mol. Biy. Batuhan Yeşilyurt / TÜSEB Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanı
                           - Sağlık Bilim ve Teknolojilerine Yönelik Ürün Odaklı TÜSEB Proje Destekleri

11:30 – 12:00   NOBEL İLAÇ UYDU OTURUM
                         * Dr. Hasan Ersin ZEYTİN / Nobel İlaç Biyoteknoloji  Proje Yeni Ürün Değ. Direktörü

12:00 – 12:15   Ara / Network12:15 – 13:30   Covid-19 Pandemi Süreci ve Geleceği
                        
Moderatör:
 Afşin Yurdakul, Gazeteci
                         * Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz / Bilim Kurulu üyesi – İÜ İst. Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji
                         * Prof. Dr. Alpay Azap / Ankara Üniversitesi Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
                         * Prof. Dr. Acar Baltaş / Psikolog   

13:30 – 13:45  Ara / Network

13:45 – 14:45 /
Gelecekteki Küresel Salgınların Önlenmesinde Farklı Aşı (bağışıklama) Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
                         * Prof. Serhat Ünal, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
                         * Ümit DERELİ / AİFD Genel Sekreteri

14:45 – 15:00  Ara / Network

15:00 – 16:00   Türkiye İlaç Sanayi Derneği Paneli  - Pandemi ve Sonrası Türkiye’de Aşı Üretimi
                         Moderatör: Dr. Hasan Ersin ZEYTİN / Nobel İlaç
                         * Mohan Kasa / Nobel İlaç Biyoteknoloji ve Aşı Üretim Müdürü 
                         * Can Büyükalkan / Merck Yaşam Bilimleri / Güney Doğu Avrupa Satış Müdürü
                         * Prof. Dr. Osman Erganiş / Selçuk Universitesi Veteriner Fakultesi ve S.Ü. Aşı Gelistirme ve Uygulama Merkezi

 


buton17
buton15
buton13
buton1
buton18
buton3
buton4
buton9
buton5
buton7__
buton8
buton11

FirmalarÜrünler

THY

kosgeb_tr


LPWW_banner

cleanroomnews_banner
labmedya_banner
BIOMEDYA_banner
chemlife_banner

 
3WTURK CMS v6.03WTURK CMS v6.0